Tìm số serial AirPods

09:57 01/12/2020

AirPods và hộp sạc của bạn dùng chung một số sê-ri

Tìm số serial AirPods của bạn

AirPods và hộp sạc của bạn dùng chung một số sê-ri.

Đây là cách tìm nó. Đi tới Cài đặt> Bluetooth.

1 Tìm AirPods của bạn trong danh sách (ví dụ: "John's AirPods"). Nhấn vào nút thông tin bên cạnh AirPods của bạn và bạn sẽ thấy số sê-ri. Số sê-ri cũng ở mặt dưới của nắp: Nếu bạn không có hộp sạc nhưng có bao bì gốc, bạn có thể tìm số sê-ri bên cạnh mã vạch. Bạn cũng có thể tìm thấy số sê-ri trên hóa đơn hoặc biên lai sản phẩm gốc. 1. Nếu thiết bị của bạn đang sử dụng phiên bản phần mềm cũ hơn iOS 14 hoặc iPadOS 14, bạn có thể tìm thấy số sê-ri bằng cách đi tới Cài đặt> Chung> Giới thiệu. Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy tên AirPods của mình, sau đó nhấn vào tên đó.

2. Với AirPods (thế hệ thứ 2) và AirPods Pro, mỗi AirPod cũng có số sê-ri riêng, được in trên chính AirPod. Nếu bạn cần gửi AirPods hoặc hộp sạc để bảo dưỡng, hãy tham khảo số sê-ri chính được in trên nắp hộp. Bạn không cần số sê-ri trên AirPods.